Tôi

Chợt nhận ra rằng, tôi đôi lúc cố gắng làm mọi thứ ngược với bình thường, như một nỗ lực thể hiện “cái tôi” be bé của mình, ra vẻ ta đây khác người, HA !. Cái điều mà đéo thể ngờ là cái việc thực sự tôi đang làm là đổ bê tông quanh “cái tôi” đó, và mỉa mai hơn nữa là cuối cùng tôi cũng giống như bao nhiều ai khác mà thôi.

Advertisements