If the world that we were forced to acctept is false, and nothing is true, Then every thing is possible

Advertisements

Day 1.1

Tôi chưa bao giờ là một thằng giỏi viết lách, hoặc để diễn đạt miêu tả bất kỳ một cái gì chung chung tôi đều không làm được, ít nhất là theo cách hoàn hảo nhất. Vậy lí do gì để tôi tạo một cái blog như thế này ?? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì lí do trên, không thể viết, nói một cái gì ra hồn, tôi giữ hết tất cả cho riêng mình, và đây là nơi tôi trút hết cái đống tạp nham ấy, dù ít hay nhiều khi vào đây nó sẽ không còn như trước.

và hơn hết nó giúp tôi nhớ lại cái thằng thừa hơi đã viết những dòng này.